Landskabsanalyse 09

Analysens formål er dels at være grundlag for dialog med borgerne om kommunens udvikling og dels at fungere som et redskab internt i forvaltningen.


Internt beror anvendeligheden på dens integration i MapInfo, som dagligt anvendes til planlægning og forvaltning.

Du kan finde links til landskabsanalysen mv. i linkboksen herunder.

I landskabsanalysen er kommunen delt op i 331 områder, som er grupperet i 11 landskabstyper og 7 landskabsegne. Du kan se beskrivelsen af de enkelte områder.

 
Publiceret 18-03-2014