Du kan bruge ansøgningsskemaet i linkboksen nederst på siden, hvis du ønsker at etablere en bade- og bådebro.

En bade- og bådebro er en simpel enkeltstående bro, der enten kan etableres som pælebro, flydebro eller molelignende konstruktion. Kommunen administrerer bade- og bådebroer, der har fri vandgennemstrømning, og som derfor ikke påvirker vandets bevægelse langs kysten. Ansøgninger om broer, der hindrer fri vandgennemstrømning og udføres som molelignende konstruktioner, behandles af Kystdirektoratet.

Er du i tvivl om, hvorvidt din ansøgning skal behandles ved kommunen eller Kystdirektoratet, er du velkommen til at kontakte Skive Kommune for vejledning.

Hvorvidt der kan gives tilladelse til etablering af en bade- og bådebro, afhænger blandt andet af, om broen er til fri afbenyttelse for offentligheden, broens placering i forhold til eksisterende anlæg og bebyggelse, landskabelige og naturmæssige hensyn, samt hvor mange broer der i forvejen findes i området.

Inden kommunen meddeler tilladelse til etablering af en bade-/bådebro sendes ansøgningen i nabohøring. Eventuelle høringssvar indgår i kommunens vurdering af, om der kan meddeles tilladelse. 

Publiceret 19-06-2018