Som ejer af en olietank, har du pligt til, at overholde reglerne i "Olietankbekendtgørelsen" og herunder bl.a. sikre, at gamle olietanke sløjfes rettidigt.

I forhold til nyanskaffelse og sløjfning af olietanke, har du ligeledes pligt til at anmelde dette til Kommunen. På denne måde sikres det, bl.a. at alle oplysninger i BBR holdes opdaterede. 

Hvis der sker forurening fra en olietank, der har overskredet sløjfningsterminen, er det ikke blot miljøet, der lider skade, men også den ansvarliges økonomi.  

Der er i disse tilfælde nemlig ingen forsikringsdækning ved oprensning af jorden og ved reetablering af bygninger mv. 

Sløjfning af olietanke.
I henhold til Oliebekendtgørelsen gøres der opmærksom på sløjfningsterminerne for overjordiske og nedgravede tanke.  

Nedgravede olietanke af stål på under 6.000 liter og over 40 år skal sløjfes seneste 31. marts 2010. 

Det samme gælder for olietanke produceret i 1970 uden typegodkendelses-nr. eller tanke hvis alder er ukendt.

Fremover gælder det, at nedgravede tanke skal sløjfes senest 40 år
efter fabrikationsåret.

Hvordan finder du fabrikationsåret på din olietank
Fabrikationsåret fremgår af tankattesten. Har du mistet attesten, har kommunen muligvis en kopi. Fabrikationsåret bør desuden fremgå af mærkeskiltet på påfyldningsstudsen eller på selve tanken. 

Oplysninger om olietanke i Bygnings- og Boligregisteret BBR  

Igennem det seneste halve år er kommunens oplysninger om olietanke blevet fremfundet fra diverse kommunale arkiver og samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kommunens oplysninger stammer fra de indberetninger, som ejerne har haft pligt til at foretage siden 1970. 

Indsamlingen af oplysninger om olietanke i kommunen er sket som et led i et landsdækkende projekt med at få samlet olietanksoplysningerne i BBR, læs evt. mere på By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen vil fremover vedligeholde oplysningerne om olietanke i BBR, på baggrund af de oplysninger ejeren afleverer til kommunen.  

Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis du er boligejer, kan du derfor have en interesse i at se, om kommunen har oplysninger om olietanke på din ejendom. Du kan finde din ejendom på den Offentlige Informations Server WWW.OIS.dk Hvis du har spørgsmål til oplysningerne i BBR kan disse rettes til kommunen. 

Digital selvbetjening - NYT
Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde:

•Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom

•Etablering af jordvarmeanlæg 

•Spildevandsanlæg i det åbne land

•Oprensning og udvidelse af sø

•Etablering af ny sø

•Indvindingsanlæg til drikkevand 

•Erhvervsindvinding

•Anmeldelse af olietank.

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag. 

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. 

Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Publiceret 24-05-2018