Skive Kommune anvender primært www.jordweb.dk til behandling af anmeldelser af jordflytninger.

Jordweb

Her kan du anmelde jordflytning

Klik her for at anmelde jordflytning

Kommunen opfordrer derfor alle jordmodtagere, jordtransportører og anmeldere til at tilmelde sig Jordweb, da der giver en smidig sagsgang. Som alternativ har Skive Kommune har lavet et skema til at anmelde flytning af forurenet jord samt jord fra forureningskortlagte arealer, offentligt vejarealer, og arealer omfattet af områdeklassificering.

Loven om forurenet jord kræver forudgående anmeldelse til kommunen om flytning af:

  • forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • jord bort fra en kortlagt ejendom eller en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet
  • jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

Den, der foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for flytningen, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Publiceret 09-01-2018