Jord og jordforurening.

Hvis du opdager en jordforurening, skal du kontakte Skive Kommunes Miljøsektion.

Hvis det er i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde skal du straks standse arbejdet. Håndtering af overskudsjord skal ske på en måde, der sikrer at jordforurening ikke spredes til omgivelserne.

Nogle steder ved vi at jorden er eller kan være forurenet. Disse arealer/ejendomme er kortlagte. Der er også områder i byer, der kan være lettere forurenet. – Disse områder er klassificerede områder.

Flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer, offentlige vejarealer samt fra områdeklassificerede arealer større end 1 m3 skal på forhånd anmeldes til Skive Kommune.

Ren jord er der som hovedregel fri anvendelse for, men renheden skal dokumenteres. Mindre mængder (under 1 m3 ) overskudsjord fra områdeklassificerede arealer kan afleveres på Skive Kommunes genbrugspladser på Kåstrupvej og Oddervej. 

Publiceret 09-01-2018