Her kan du læse tilladelser, der er givet i 2019

 • Skive Vand A/S - v. Viborgvej, Skive
  Skive Vand A/S har fået en midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandsspejl i Viborgvej mfl. i forbindelse med etape II af et separatkloakeringsprojekt.
  Klik her for at se tilladelsen.
 • Regional vandværk i Lem (Skive Vand A/S)
  Tilladelse til udnyttelse af ny boring, DGU-nr. 45.1058 til indvinding af grundvand til almen vandforsyning ved Regional vandværk
  Klik her for at se tilladelsen.

 • Lysenvej 13, 7870 Roslev 
  FACULTY OF SCIENCE – IGN, University of Copenhagen har fået tilladelse til etablering af to moniteringsboringer på matr. nr. 6a, Hjerk By, Hjerk, beliggende Lysenvej 13, 7870 Roslev til monitering af grundvandskvalitet mv. opstrøms Vester Hjerk Vandværks boringer.
  Klik her for at se tilladelsen.

 • Bredgade 52, 7870 Roslev
  Tilladelse til etablering af boring og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til brug i varmevekslingsanlæg med bortledning af vand til Skive Vand A/S’s regnvandsledning.
  Klik her for at se tilladelsen

   

Publiceret 10-05-2019