Her kan du læse tilladelser, der er givet i 2018

 • Skive Vand A/S - Regionalvandværket
  Tilladelse til udførelse af ny boring til Regionalvandværket og indvinding af 27.000 m³ grundvand til prøvepumpning
  Klik her for at se tilladelsen
 • Skive Vand A/S - Viborgvej
  Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsspejl i Viborgvej m.fl. i forbindelse med etape I af et separatkloakeringsprojekt.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nyt Lem vandværk
  Tilladelse til etablering af nyt Lem vandværk - §21 tilladelse efter vandforsyningsloven.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Drivvejen 10, Lundø, 7840 Højslev
  Midlertidig tilladelse til forøget vandindvinding til markvanding på Lundø.
  Klik her for at se tilladelsen

   

Publiceret 06-09-2018