Her kan du læse tilladelser, der er givet i 2017

Tilladelsen til midlertidig indvinding af overfladevand fra Karup Å
Indvinder - VP, Villy Poulsen A/S
Klik her for at se tilladelsen

Ny boring til Skive Vand A/S, Selde Vandværk
Tilladelse til prøveboring og prøvepumpning, 27.000 m3/år gældende til 01-06-2018.
Klik her for at se tilladelsen

Svansøvej 10, 7800 Skive
Fornyet tilladelse til markvanding, 14.000 m3/år gældende til 17. august 2027. 
Klik her for at læse tilladelsen

Skive Vandværk, 7800 Skive
Tilladelse til moniteringsboring til kontrol af grundvandskvalitet.
Klik her for at læse tilladelsen

Glyngøre Vandværk I/S
Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning.
Klik her for at se tilladelsen

 

Publiceret 11-12-2017