Der er givet følgende tilladelser i 2016

 • Vihøj Vandværk, tilladelse til etablering af nyt vandværk.
  Klik her for at se tilladelsen.

 • Roslev Vandværk
  tilladelse til opsætning af 2 nye rentvandsbeholdere og et nyt udpumpningsanlæg på vandværket.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sverrig 6/Præstegårdsbakken 21, Thorum
  Tilladelse til etablering af overvågningsboring gældende til 15. april 2046
  Klik her for at se tilladelsen

 • Præstevejen 72-74 Rønbjerg
  Fornyet tilladelse til markvanding
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nissumvej 26, Åsted 7870 Roslev
  Tilladelse til etablering af overvågningsboring gældende til 15. maj 2046
  Klik her for at se tilladelsen

 • Jebjerggårdvej 33, Ø. Lyby
  Tilladelse til etablering af overvågningsboring gældende til 15. maj 2046
  Klik her for at se tilladelsen

 • Skive Renseanlæg, Norgesvej 5 7800 Skive
  Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning/bortledning af grundvand på 110.000 m3/år
  inden den 31. dec 2016 i forbindelse med byggeri af en efterklaringstank på Skive Renseanlæg
  Klik her for at se tilladelsen

 • Ejstrupvej 5, Rødding 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding på 15.000m3/år gældende til 1. juli 2031
  Klik her for at se tilladelsen

 • Majgårdvej 7, 7840 Højslev
  Fornyet tilladelse til markvanding på 2.000m3/år gældende til 1. juli 2031
  Klik her for at se tilladelsen
 • Gammel Hald Vej 37
  Fornyet tilladelse til markvanding på 35.000m3/år gældende til 1. august 2031
  Klik her for at se tilladelsen

 • Gammel Hald Vej 31
  Fornyet tilladelse til markvanding på 40.000 m3/år gældende til 15. august 2031.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Siggårdvej 37A, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding med overfladevand, 15.000 m3/år gældende til 31.12 2021.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse
 • Siggårdvej 33, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding på 36.000 m3/år gældende til 31.12 2021.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse

 • Siggårdvej 33, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til husholdning og drift på 22.000 m3/år gældende til 31.12 2046.
  Klik her for at se VVM-Screening og fornyet tilladelse

 • Mellemtoften 5, Lihme, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 3.000 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Herningvej 46, Bærs, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding, 15.000 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Gammel Rønbjerg Vej 4, Gl. Rønbjerg, 7800 Skive
  Fornyet tilladelse til markvanding, 5.500 m3/år gældende til 01-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen
 • Ny boring til Skive Vand A/S, Regionalvandværket, 7860 Spøttrup
  Tilladelse til prøveboring og prøvepumpning, 27.000 m3/år gældende til 01-12-2017.
  Klik her for at se tilladelse

 • Ny boring til Skive Vand A/S, Selde Vandværk
  Tilladelse til prøveboring og prøvepumpning, 27.000 m3/år gældende til 01-12-2017.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Bøstrupvej 54, Bøstrup, 7840 Højslev
  Fornyet tilladelse til vedligeholdelse af vandstand i sø, 200 m3/år gældende til 16-11-2031.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hejlskovvej 14, Ørslevkloster, 7840 Højslev 
  Fornyet tilladelse til markvanding, 75.000 m3/år gældende til 22-11-2031. 
  Klik her for at se tilladelsen

 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 3.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende Vadumvej 29 
  Klik her for at se tilladelsen

 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 16.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende mellem Vadumvej 21 og 23
  Klik her for at se tilladelsen 

 • Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup
  Fornyet tilladelse til markvanding, 26.000 m3/år gældende til 01-12-2031.
  Beliggende Spøttrup Mark 7
  Klik her for at se tilladelsen

Publiceret 13-01-2017