Klik her for at læse nyligt meddelte tilladelser

Klik her for at læse nyligt meddelte tilladelser, vandværker

Tilladelser - Grundvand 2014

Navn Adresse Tilladelse
Fornyet tilladelse til markvanding Vinkelvej 37, 7840 Højslev Fornyet tilladelse til markvanding
Kontrolboring - monteringsboring Vinkelvej 55, 7840 Højslev Tilladelse til kontrolboring/monteringsboring
Fornyet og udvidet tilladelse ti vandindvinding Vejlgårdvej 46, 7840 Højslev

Afgørelse om ikke-VVM pligt, markvand

Afgørelse om ikke-VVM pligt. drikkevand

Foreløbig tilladelse til boring og markvanding Ørumvej 19 73, Sdr. Ørum 7840 Højslev

Foreløbig tilladelse til boring og markvanding

Fornyet tilladelse markvanding Sæbyvej 10. Sæby 7870 Roslev

Fornyet tilladelse markvanding

Fornyet tilladelse markvanding Heden 8B, 7860 Spøttrup

Fornyet tilladelse markvanding

Publiceret 02-04-2014