Indberet oppumpede vandmængde for Markvanding

Orientering om behandling af personoplysninger

Når du har en sag hos Skive Kommune, vil Skive Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. 

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Skive Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.  

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på Skive.dk

Indberet her online den oppumpede vandmængde i 2019 for private/markvandere / Anden indvinding - Industri

Publiceret 25-05-2018