For at sikre fremtidens drikkevandsressourcer udarbejder kommunen indsatsplaner, som i detaljer beskriver, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand for fremtiden.

Denne opgave er fastlagt i bekendtgørelse om indsatsplaner. Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af grundvandskortlægningen, som Miljøministeriet har fået foretaget.

I Skive Kommune er der udarbejdet indsatsplaner for otte delområder.

Se indsatsplanerne i denne linkboks:

Grundvandskortlægning

Miljøstyrelsen har kortlagt og udpeget områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

Se kortlægningsresultaterne for drikkevandsområder i Skive Kommune i denne linkboks:

Publiceret 02-07-2018