Drikkevand 

Drikkevandsforsyningen i Skive Kommune er baseret på indvinding af grundvand. Inden grundvandet sendes ud til forbrugerne bliver det som regel luftet og filtreret. 

I Skive Kommune er der 32 almene vandværker, og ca. 470 enkeltboringer. Ud af de 32 almene vandværker er 9 ejet af Skive Vand A/S og 23 privat ejet.

Vandværkets rolle

Hvis du har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet, osv., skal du kontakte dit vandværk. 

Kommunens rolle
Drikkevand i Danmark skal overholde en række mindstekrav. Kommunen skal i henhold til vandforsyningsloven føre tilsyn og kontrollere vandværkernes drikkevandskvalitet dvs. - både fra vandværkerne og de private boringer. 

Link til ansøgningsskema for vandværker

Digital selvbetjening
Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde

•Indvindingsanlæg til drikkevand 

•Erhvervsindvinding 

Via kortet (LINK til mapInfo kortet) kan hentes informationer om de enkelte vandværker, hvilket vandværk du hører til, hvor vandværket er placeret og om vandværket er offentligt eller privat.

Hårdhedsgrader i drikkevandet
Vands hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet (kalk). Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i 0dH. I Danmark inddeles vand i følgende kategorier:  

Hårdhed i 0dH Alm. karakteristik
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
Mere end 30 Meget hårdt

Koncentrationen af kalk i vandet har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Er der meget kalk i vandet, er det dog en god ide at holde øje med aflejringer i kaffemaskine og elkedler. Desuden spiller hårdhedsgraden en rolle, når du vasker tøj. På vaskepulverets indpakning kan du se, hvilken dosering der anbefales. 

 

 

Yderligere oplysninger - Skive Vand A/S

Skive Vand

Publiceret 28-05-2018