I Skive Kommune finder du 75 ha offentlige parker og legepladser i tilknytning til bymæssig bebyggelse. Det svarer til næsten 90 fodboldbaner.

Parkerne rummer intensivt plejede områder, hvor der fokuseres på planternes fremtoning. Du vil også kunne finde ekstensive områder, hvor naturens egen rytme råder. Herved tilgodeses borgernes forskellige behov for rekreative områder.

Parkerne er etableret med en blanding af løv- og nåletræer, men der er plantet en del eksotiske træarter. Der er faste bede med mange roser, lavendler og blomstrende buske, der sommeren igennem prydes af smukke farver.

Parkerne er anlagt med mange små rum i kombination med udsigtskiler fra bestemte steder. Alle elementer bindes sammen af slyngede stier og klippede græsplæner.

Skives centrale og mest velplejede park er Anlægget, tilknyttet Museumsparken. I Anlægget afholdes årligt en række kulturelle arrangementer, og rummer blandt andet en friluftsscene og voliere med fugle.

I tilknytning til Museumsparken ligger en af de få kommunale legepladser, nemlig Børnenes paradis, som har overdækket madpakkehuse og toiletfaciliteter. Legepladsens primære målgruppe er de mindre børn. 

Af andre parker kan nævnes Gymnasieparken og Feldingbækparken, begge i Skive, Balling
Bypark, Parker i Durup, Roslev, Ramsing, Jebjerg, Breum og Glyngøre.

Tilladelse til arrangementer skal søges hos Kommunegartneren, som administrerer parker og legepladser i Skive Kommune.

Publiceret 28-05-2018