Generelt om vindmøller i Skive Kommune

Skive Kommune rummer 168 vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 85 MW, hvilket svarer til knap 3 % af landets vindenergi. 112 af de eksisterende møller er mere end 10 år gamle, med de ældste opsat i starten af 1980’erne. Mange af møllerne er derfor ved at opnå en alder, hvor en fortsat drift kræver store udgifter til vedligeholdelse og reparation. Samtidig må det erkendes, at en del af møllerne er mindre heldigt placeret i landskabet og i forhold til naboer.

Byrådet ønskede derfor et nyt langsigtet planlægningsgrundlag, der muliggør produktion af mere vindenergi med på sigt færre, men større og mere tidssvarende vindmøller på bedre placeringer.

Den 29. marts 2016 vedtog Skive Byråd Kommuneplan 2016-2028 for Skive Kommune, der fastlægger retningslinjer for udpegning og opsætning af nye vindmøller. Der satses i den kommende periode på ca. 5 år på udpegning og opsætning af vindmøller ved GreenLab ved Kåstrup.

Kontaktpersoner vedrørende vindmøller: 

Hermed en oversigt over, hvem der arbejder med vindmøller i kommunen og deres arbejdsområder.


Vindmølleplanlægning
Udpegning af vindmølleområder

Vivi Mathilde Hjortsø
tlf. 9915 3625, email - vmhj@skivekommune.dk 

Landzonetilladelse til husstandsvindmøller

Merete Møller
tlf. 9915 6635, email - merm@skivekommune.dk 

Tilsyn
Klagebehandling
Nedtagning 

Kvalitetssikre VVM rapporter
VVM screening af husstandsvindmøller
Støjklager for vindmøller
Kontrol af støjmålinger for opsatte vindmøller
VVM tilladelser (med vilkår) til nye vindmølleparker 

Jakob Kruse Hansen
tlf. 9915 3643 email - jkha@skivekommune.dk  

Byggetilladelse

 

Publiceret 28-07-2015