Skive Kommune anbefaler i overensstemmelse med Kommunens Klima og Energi Strategi 2029, at private og erhvervsdrivende opsætter solceller, men der er dog visse situationer, hvor der bør udvises omtanke og tages ekstra hensyn ved opsætning. Det kan være på ejendomme med markant arkitektur, fredede eller bevaringsværdige. På bygninger i landzone kan der opsættes solceller med respekt for arkitektur og landskab. Generelt skal der udvises størst muligt hensyn til naboer. I det følgende er skitseret forskellige situationer, hvor opsætning af de mindre solcelleanlæg skal koordineres med Teknisk Forvaltning.

Solceller på bygninger - i byområder
Der skal ikke søges byggetilladelse til montering af solcelleanlæg op til en effekt med 6 kW, når disse anlæg monteres på taget og følger taghældningen. I mange lokalplaner og deklarationer m.v. fremgår, at der ikke må anvendes reflekterende tagmateriale eller taget skal have en bestemt farve. Solcellerne betragtes imidlertid ikke som en del af taget, men som et teknisk anlæg, der monteres ovenpå tagmaterialet. Derfor falder solceller ikke ind under disse bestemmelser. Af hensyn til naboerne bør der dog altid vælges solceller, der ikke er reflekterende.

Solceller på bygninger - i det åbne land
Der skal ikke søges om byggetilladelse til montering af solceller, når disse monteres på taget og følger taghældningen.

Etageboliger og erhvervsejendomme
Byggelovgivningen kræver, at opsætning af solceller på erhvervs- og etagebebyggelse altid kræver byggetilladelse.

Solceller på terræn og stativ på tage - i byområder
Energistyrelsen har udsendt en vejledning, hvoraf det fremgår, at der ikke skal søges byggetilladelse til mindre anlæg, der placeres på terræn og som ikke er væsentlig i forhold til omgivelser og sikkerhed. Vejledningen findes under nyttige links.

Skive Kommune tolker dette således
Der skal ikke søges om byggetilladelse, såfremt anlægget placeres på terræn og ikke er højere end ca. 1,2 meter til overkant af anlægget. Ved andre forhold skal Teknisk Forvaltning kontaktes for en konkret vurdering af projektet. Monteres solceller på en bygning, der er beliggende nærmere skel end 2,5 meter, må den samlede højde af bygning og solceller ikke overstige 2,5 meter. Er dette tilfældet skal der søges byggetilladelse. Af hensyn til anlæggets visuelle fremtræden anbefaler Kommunen at finde andre løsninger end montering på stativ på tage. Flere anlægstyper kan monteres direkte på fladt tag eller på stativ med en meget lav hældning. Nogle af solcellerne kan tåle at blive trådt på og er dermed nemmere at rengøre. 

I det åbne land
Af landskabelige hensyn bør det undgås at etablere solceller på stativ på tage eller terræn i det åbne land.

Solceller på stativ på terræn
Nødvendiggør forholdene etablering af solceller på stativ, gælder følgende: Hvis anlægget placeres max. 20 meter fra bygninger, er indenfor bestående haveanlæg og anlægget er under ca. 40 m² og ikke over ca. 1,2 meter højt, skal der ikke søges byggetilladelse eller landzonetilladelse. Kan anlægget ikke overholde ovenstående, kræver anlægget bygge- samt landzonetilladelse.

Solceller på stativ på tag
Også her kræves både bygge- og landzonetilladelse.

Etageboliger og erhvervsejendomme
Byggelovgivningen kræver, at opsætning af solceller på erhvervs- og etagebebyggelse altid kræver bygge- og landzonetilladelse i det åbne land.

Forhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Når anlægget er monteret, skal du få anlægget registreret i BBR ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Er du i tvivl om forhold i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, er du altid velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning.

Solcelle- og solvarmeanlæg

Etablering af solcelle- og solvarmeanlæg

Ansøgning

 

 

 

 

Publiceret 09-03-2015