Den største klimatrussel for Skive Kommune er forhøjet vandstand. Storme presser stadig mere vand ind i Limfjorden og skaber derved kraftigere stormfloder, der forekommer oftere. Derfor arbejder kommunen for tiden bl.a. med at optimere digerne omkring Skive By.

Hvordan vi håndterer følgerne af klimaforandringerne, og altså hvordan vi tilpasser os den nye klimasituation, koordineres af kommunens planafdeling. Arbejdet foregår i et samarbejde med flere afdelinger i kommunen og Skive Vand A/S.

Klimaforandringerne sker på baggrund af øget drivhuseffekt. Arbejdet med at reducere kommunens udslip af drivhusgasser og CO2 håndteres af afdelingen Energibyen. Læs mere om Energibyens arbejde for at reducere klimaforandringer her.

For at kunne håndtere klimaforandringerne har Skive Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan. I den kan man blandt andet læse om tilstanden for klimaforandringer og klimatilpasning i Skive Kommune.

Lære mere om:

Giv et praj om områder udsat for oversvømmelse eller samling af regnvand.

Gode råd: Hvad kan jeg selv gøre?

Oversvømmelse fra fjorden.

Ekstreme regnhændelser.

Publiceret 26-04-2016