GreenLab Skive er betegnelsen for en erhvervspark, der etableres ved Kåstrup.

Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

 

Aktuelt for GreenLab Skive

Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har torsdag d. 16. januar 2019 modtaget en ansøgning fra GreenLab Skive Vind ApS om opstilling af et såkaldt hybrid energianlæg inde i og syd for GreenLab Skive.

Projektansøgningen kan ses i linkboksen nedenfor.

Hybrid energianlægget består af 12 vindmøller syd for GreenLab Skive, en demomølle inde i GreenLab Skive-området og et solcelleanlæg på 44 ha.

Opstilling af vindmøller og solcelleanlæg kræver at der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan, en miljørapport for plangrundlaget og en miljøkonsekvensrapport for projektet, også kaldet en VVM.

Møllehøjden er ansøgt til maks. 149,9 meter til vingespids i topstilling og arealet for solcelleanlægget bliver maks. 44 ha.

Vindmøllerne forventes tilsammen at producere ca. 160-167 GWh/år, dertil forventes solcelleparken at producere ca. 19 GWh/år. En produktion på totalt se ca. 186 mio. kWh/år svarer til 10,6% af Skive Kommunes samlede energiforbrug, som også omfatter brændsel til transport, industri, fjernvarmeværker mv.

Ved opstilling af de nye vindmøller fjerner GreenLab Skive Vind ApS et tilsvarende antal eksisterende møller, blandt andre de 8 vindmøller som står syd for Nomi4S’ affaldsanlæg ved Kåstrup.

 

Fordebatten for planlægningen blev afsluttet 27. marts 2019. Under fordebatten blev der afholdt borgermøde den. 6. marts.

Bemærkningerne fra fordebatten og forvaltningens kommentarer til dem, sendes samlet til politisk behandling i Teknik- & Miljøudvalget, så udvalget har det stærkest mulige udgangspunkt for at vurdere de indkomne bidrag til debatten.

Der er mange elementer i høringssvarene, som kræver grundig behandling og udførlige tilbagemeldinger. For at sikre, at det sker, har forvaltningen valgt at udskyde fremlæggelsen for udvalget. Det vil derfor ske på udvalgsmødet i juni i stedet for – som tidligere annonceret – i maj. Forvaltningen forventer ikke, at dette vil påvirke den videre proces for udarbejdelse af plangrundlaget.

Publiceret 10-06-2016