Støtte i eget hjem

Formålet med at støtte dig i dit eget hjem er, at du får hjælp til at leve så selvstændigt, som det er muligt for dig.

Hjælpen træner dig i at klare dig selv, så du kan klare dig uden eller med bare lidt støtte fra andre.

 

Hvis du har en psykisk lidelse, et misbrug eller er socialt udsat, kan du kontakte Psykiatrirådgivningen på 9915 7499 eller på psykiatriraadgivningen@skivekommune.dk

Hvis du har et handicap, autismespektrumforstyrrelse eller udviklingshæmning, kan du kontakte Specialrådgivningen på 9915 6768 eller spec@skivekommune.dk

 

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Har du et omfattende plejebehov eller behov for ledsagelse, som ikke kan dækkes af almindelig handicapkørsel og ledsageordning, er BPA-ordningen (efter § 96 stk 2) måske en mulighed for dig.

Med en BPA-ordning er det et krav, at du kan fungere som arbejdsleder for dine handicaphjælpere. Det betyder, at du skal være i stand til at fortælle, hvad du har brug for og hvornår.

Du kan læse mere om BPA-ordningen på borger.dk: BPA-ordningen på borger.dk

 

Støtte- og kontaktpersonordning

Har du en sindslidelse, et stof- eller alkoholmisbrug eller sociale problemer og har du svært ved at opholde dig i din egen bolig, kan du få et tilbud om en støtte- og kontaktperson. 

 

Ledsagerordningen 

Har du et Handicap, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet, kan du søge om ledsagelse i op til 15 timer om måneden.

En ledsager sørger for, at du kan komme til fritidsaktiviteter, biografbesøg, besøg hos familie og venner, indkøb og meget mere.

Du kan læse mere om ledsagerordningen på borger.dk: Ledsagerordningen på borger.dk

 

Publiceret 21-12-2017