Botilbud og støtte i hverdagen

I alle tilbuddene vil forløbet og støtten tage udgangspunkt i dit liv og du vil blive inddraget og involveret i samarbejdet.

Du vil opleve, at samarbejdet med dig tager udgangspunkt i den handleplan, du har lavet sammen med din sagsbehandler. Vi samarbejder med dig om dine ønsker, drømme og mål for fremtiden.

Forløbet vil være målrettet, tidsbestemt, koordineret og sammenhængende i forhold til familie, fritidsliv, behandling, beskæftigelse og øvrige aktiviteter i dit liv.

 

Støtte i eget hjem:    

Du kan få støtte og træning i forhold til at få dagligdagen til at fungere. Støtten tager udgangspunkt i dit hjem og dit liv.

 

Støttecentre:

  • Mestringscenter Rådhuspladsen kan du få støtte og træning i dit hjem og i fællesskab i en lejlighed, som ligger midt i Skive by. Her er der mulighed for at træne og øve samvær og mulighed for at udføre forskellige aktiviteter sammen med andre i din fritid.

Adresse: Asylgade 1, 7800 Skive.

  • Åge Nielsensvej kan du få støtte og træning i dit hjem og i fællesskab i en lejlighed, som ligger på Åge Nielsensvej. Her er der mulighed for at træne og øve samvær med andre og mulighed for at udføre forskellige aktiviteter sammen med andre i din fritid.

Adresse: Åge Nielsensvej 25, st., tv.

  • Theaterpladsen kan du få støtte og træning i din lejlighed og mulighed for fællesspisning og samvær i en lejlighed, der ligger i samme bygning, som din lejlighed. Der er mulighed for at træne og øve samvær med andre og mulighed for at lave forskellige aktiviteter sammen med andre.

Adresse: Frederiksgade 10 c, 7800 Skive

Kontakt vedrørende støtte i eget hjem: Psykiatrirådgivningen tlf: 9915 7499 alle hverdage mellem kl. 8:00 og 9:30 eller på psykiatrirådgivningen@skivekommune.dk

 

Døgntilbud:

Du kan få din egen lejlighed, hvor du kan få støtte og træning. Der er mulighed for fællesspisning og samvær i en lejlighed beliggende i sammen bygning som din egen. Der er mulighed for at træne og øve samvær med andre og mulighed for at lave forskellige aktiviteter sammen med andre.

I døgntilbuddene er der mulighed for at få støtte hele døgnet.

Adresse: Nordbanevej 22, 7800 Skive og Åge Nielsenvej 25, 7800 Skive.

 

Center for træning og udvikling CTU:

CTU er et aktivitets- og træningstilbud, hvor du kan indgå i gruppeforløb.

Inden du kan begynde i CTU skal du til samtale om dit mål med at deltage i centrets aktiviteter. Det gør du med en medarbejder fra CTU, før man starter.

Adresse: Asylgade 1, 7800 Skive.

 

 

Publiceret 05-07-2016