Psykiatri- og Udsatterådet

Gennem dialog og gensidig orientering drøfter Psykiatri- og Udsatterådet relevante emner af overordnet og principiel karakter, som vedrører voksne med sindslidelser og borgere som er socialt udsatte.

Psykiatri- og Udsatterådet mødes minimum to gange om året og behandler emner om blandt andet;

  • Budgetforslag
  • Strategi- og handleplaner
  • Virksomhedsplaner
  • Servicedeklarationer

Psykiatri- og Udsatterådets sammensætning 

  • Sundhedschefen, formand.
  • Center for Psykiatri og Rusmiddel er repræsenteret med en lederrepræsentant og fire brugerrepræsentanter.
  • Mødestedet er repræsenteret med en lederrepræsentant og to brugerrepræsentanter.
  • Den Blå Viol er repræsenteret med en lederrepræsentant og to brugerrepræsentanter. 
  • Bedre Psykiatri er repræsenteret med en repræsentant.
  • En sekretær, udpeget af Skive Kommune.

Publiceret 01-08-2018