Gennem dialog og gensidig orientering drøftes relevante emner af overordnet og principiel karakter, som angår de voksne borgere med udviklingshæmning og deres tilværelse - herunder kvalitetsstandarder, virksomhedsplaner samt strategi- og handleplaner.

Du kan finde Kontaktrådets forretningsorden her

Kontaktrådet har 10 medlemmer, hvoraf de 6 er valgte forældre/pårørende. 3 er valgt fra Habiliteringscenter Kraka og 3 er valgt fra Habiliteringscenter Habilis. Herudover består Kontaktrådet af et medlem fra Udvalget for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, 2 centerledere og Socialchefen.

I tilfælde af, at der blandt de 6 valgte pårørende ikke er et medlem af lokalforeningen LEVs bestyrelse, tilknyttes en observatør fra LEV.

 Medlemmer af Kontaktrådet

Heidi Becker-Rasmussen          Socialchef, Formand   hera@skivekommune.dk 
Lone Sandal              Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Habilis, Næstformand    lone.sandal@fiberpost.dk

 

Niels Ole D. Nielsen                 Formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  nodn@skivekommune.dk 
Britta Johnsen Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Habilis b-johnsen@live.dk
Christian Vesterager Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Habilis mazda14@live.dk
Laila Frandsen Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Kraka lysdal100@gmail.com
Michael Kristensen Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Kraka sallingsundvej65@gmail.com
Anette Pedersen Pårørenderepræsentant Habiliteringscenter Kraka   anhp@live.dk
Inge-Lise Toft Pedersen  Observatør fra LEV fthoft@webspeed.dk

 

Jørgen Stengaard      Andersen Centerleder Habiliteringscenter Kraka  jsta@skivekommune.dk
Tina Brandhøj Boel Centerleder Habiliteringscenter  Habilis tilbuddet Marienlystvej   tbch@skivekommune.dk

 

Suppleanter

Jonna Thorgaard            Souschef Habiliteringscenter Kraka
Anne Mette Dahl  Souschef Habiliteringscenter Habilis

 

 

Publiceret 14-03-2018