Skive Kommune har tilbud til dig, som er pårørende

Som udgangspunkt er det dig selv, der træffer beslutninger om dit eget liv. Samtidig er dine pårørende og dit netværk vigtige. 

 

Råd 

Udover det nære samarbejde mellem kommunen, dig og dine pårørende, har Skive Kommune nogle råd, der behandler emner som vedrører borgere som har en psykisk lidelse eller et handicap.

 

Skive Kommune har to overordnede råd på handikap- og psykiatriområdet:

 

Derudover har Skive Kommune to råd, der mere specifikt behandler emner, der vedrører: 

 

Gruppeforløb og pårørendearrangementer

Skive Kommune tilbyder gruppeforløb til pårørende og afholder løbende arrangementer om det at være pårørende.

 

Pårørende til en person, som har et alkohol- eller stofmisbrug

På Rusmiddelcenter Skive er der altid råd og vejledning at hente til dig, der er pårørende til en person, som har et alkohol- eller stofmisbrug.

 

  • Der er forløb for børn og unge, som vokser op i familier med misbrug, du kan læse mere om projekt BRUS her.
  • Der er også forløb for dig, som er forælder til en person, som har et alkohol- eller stofmisbrug. Du kan læse mere om forløbene for forældre her.
  • Der er forløb for dig, som er pårørende til en person, som har et misbrug. Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 15-17 og 5. gange i alt. Hvis du vil med i gruppen, kan du kontakte Rusmiddelcenter Skive på 9915 7373. Du kan læse mere her.

 

Læs mere på Center for Psykiatri- og Rusmiddels hjemmeside www.centerforpsykiatriogrusmiddel.dk 

Eller kontakt rusmiddelcentret på tlf.: 9915 7373

 

Pårørende til en person med psykisk sårbarhed

Socialpsykiatrien i Skive Kommune har gruppeforløb for dig, som er pårørende til en person med psykisk sårbarhed.

 

Gruppen mødes 6 gange i løbet af et forløb og drøfter blandt andet:

  • At komme sig fra psykisk sårbarhed
  • Hvordan man passer på sig selv som pårørende
  • Oplæg fra en pårørende fra "En af os"

 

Der oprettes løbende nye hold, du kan læse om næste hold her.

Du kan ringe til Vinni Jensen på 9915 7350 eller skrive en mail til vaje@skivekommune.dk hvis du vil vide mere om gruppeforløbet eller ønsker at tilmelde dig.

 

Psykinfo Midts temaaftener

Psykinfo Midt afholder tema-aftener om psykisk sårbarhed. Tema-aftenerne er offentlige arrangementer for alle regionens borgere. Der arrangeres 50 tema-aftener årligt i samarbejde med kommunerne.

Du kan læse mere om arrangementerne her.

 

Publiceret 15-08-2019