Det Sociale Akuttilbud er et tilbud til alle borgere i Skive Kommune over 18 år, som oplever en akut psykisk krise og som har et behov for hjælp nu og her.

Kriser kommer ofte pludselig og kan på sigt føre til arbejdsløshed, depression, angst eller andre vanskeligheder.

I Det Sociale Akuttilbud arbejder vi døgnet rundt og er altid parate til at modtage borgere, som har et behov for akut krisehjælp.

Målet er at forhindre, at krisen optrappes og ved hjælp af en fælles indsats skabe overblik og ro omkring situationen. Derudover er håbet, at flere søger hjælp, når krisen rammer og at den akutte indsats på sigt kan gøre en afgørende forskel for den enkelte.

Vi har åbent døgnet rundt for:

  • Krisesamtaler over telefon eller ved personlig henvendelse.
  • Muligheden for udarbejdelse af en kriseplan ved mere vedvarende kriser. Med kriseplanen skabes et overblik over situationen og der etableres kontakt til andre instanser, hvis det er nødvendigt.
  • Overnatningsmulighed i op til 3 dage i situationer, hvor der er behov for en større ro og et stabilt miljø.

Der kræves ingen henvisning for at bruge Det Sociale Akuttilbud - Ring døgnet rundt på akuttelefon: 20 51 80 25 eller kom forbi til en samtale. Vi ser det som en stor hjælp, at du ringer inden en personlig henvendelse, hvis det er muligt.

 

Vi har hjemme på: Nordbanevej 19, 7800 Skive

For nærmere information kontakt: Afdelingsleder Charlotte Kok på chok@skivekommune.dk

Publiceret 13-02-2018