Oversigt over tilbud på det sociale område:

 

Psykiatri og Socialt udsatte

 

Botilbud og støtte i hverdagen:

Kontakt Psykiatrirådgivningen på telefon 9915 7499 alle hverdage fra kl. 8.00-9.30 eller på email: psykiatriraadgivningen@skivekommune.dk

 

Beskæftigelse, job og uddannelse: 

Beskæftigelsestilbud BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive, tlf: 9915 7900 www.bomi.dk

Dagtilbuddet Huset, Frederiksdal Allé 21-23, 7800 Skive, tlf: 99157342, www.huset-skive.dk

 

Rusmiddelbehandling:

Rusmiddelcenter Skive, Resenvej 10A, 7800 Skive, tlf: 9915 7373, www.rusmiddelcenterskive.dk

 

Botilbud og støtte i hverdagen:

Psykiatri og Sundhed, Kompagnigade 11c, 7800 Skive, tlf. 9915 5900, www.psykiatriogsundhed.dk

 

Akut krisehjælp:

Det Sociale Akuttilbud, Aage Nielsens Vej 25 st. tv., 7800 Skive, www.akuttilbudskive.dk eller ring på 20518025.

 

Borgere med udviklingshæmning eller handicap

Habiliteringscenter Kraka og Habiliteringscenter Habilis yder støtte i hverdagen, botilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, samt fritidstilbud til borgere med udviklingshæmning eller handicaps.

Du kan læse mere om de enkelte centres tilbud her:

 

Habiliteringscenter Kraka, www.kraka-skive.dk

Violvej 2A, 7800 Skive, tlf. 9915 7120

 

Habiliteringscenter Habilis, www.habilis-skive.dk

Parcelvej 12, 7800 Skive, tlf. 9915 3470

 

Yderligere tilbud om beskyttet beskæftigelse

BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive, tlf: 9915 7900 www.bomi.dk

 

 

Borgere med autismespektrumforstyrrelser (autisme)

Autismecenter Skive yder støtte i hverdagen, botilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, samt fritidstilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser.

Du kan læse mere om AutismeCenter Skive her:

 

AutismeCenter Skive, www.autismecenterskive.dk

Bilstrupvej 28, 7800 Skive, tlf: 9915 7209

 

 

Yderligere tilbud

Bo- og uddannelsestilbud Hilltop (Privat tilbud), Arvikavej 4, 7800 Skive tlf: 9696 1060 www.hilltop.dk

 

 

Specialundervisning for voksne

CKU Skivefjord, Arvikavej 1-5, 7800 Skive tlf: 9915 7600, www.ckusv.dk

Uddannelsescenter Skivefjord (STU-ungdomsuddannelse), www.ckusv.dk

Publiceret 14-12-2017