Handicapområdet

 

Socialplan 2019-2022

Den nye Socialplan, der gælder for perioden 2019-2022 er nu godkendt.

Planen sætter rammen for arbejdet i Socialafdelingen i Skive Kommune, og beskriver den grundlæggende tilgang til indsatsen og de temaer, mål og indsatser, der vil blive arbejdet med i perioden. 

Du kan læse mere om Socialplanen her

 

Borgerbetalte ydelser

Socialafdelingen har udarbejdet et notat om borgerbetalte ydelser.

Du kan finde notatet her.

 

Borgeranalyse

Socialafdelingen har fået udarbejdet en borgeranalyse, der har undersøgt, hvordan borgerne oplever deres indflydelse og medbestemmelse i eget liv. Analysen blev lavet på baggrund af gruppeinterviews, enkeltinterviews og observationer.

Du kan finde Borgeranalysen her.

 

Handicappolitik

Skive Kommunes Handicappolitik er senest opdateret i maj 2014.

Du kan finde Handicappolitikken her.

 

Psykiatri- og rusmiddelområdet

 

Psykiatri- og Rusmiddelplan

Skive Kommunes plan for psykiatri- og rusmiddelområdet for perioden 2018-2021 er tænkt som et værktøj til alle, der ønsker indsigt i, hvordan Skive Kommune arbejder på området, hvilke tilbud der findes, og hvilken overordnet retning, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker for området
de kommende fire år.


Planen er blevet til med bidrag fra borgere, pårørende, medarbejdere, ledere og politikere og udstikker retningen for socialpsykiatrien og rusmiddelområdet i Skive Kommune. Målgruppen er voksne borgere med psykisk sygdom, psykisk sårbarhed og/eller afhængighed af rusmidler samt socialt udsatte.

Du kan læse Psykiatri- og Rusmiddelplanen her.

 

Publiceret 01-07-2016