For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort.

Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket. 

Hvis en tidsfrist overskrides, kan ansøgeren klage over det. Det skal ske i forbindelse med, at der i øvrigt klages over kommunens afgørelse i sagen. 

 

 

Emne

Tidsfrister

 

Rådgivning

2-3 hverdage

 

Husvilde §80

4 hverdage

 

Socialpædagogisk støtte i eget hjem § 85

4 uger ved ændring allerede bevilliget støtte

8 uger ved nye ansøgninger

Sagsbehandlingen kan afhænge af sagens omfang. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er flere typer af tilbud der skal koordineres.

Borgerstyret Personlig assistance BPA § 96

12 uger

Sagsbehandlingen kan forlænges til 6 mdr. hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for helbredsmæssige forhold fra sygehus og læger, hvor der kan være ventetid.

Særlig kontaktperson § 98

8 uger

 

Ledsagerordning § 97

4 uger 

 

Merudgift § 100

12 uger

Sagsbehandlingen kan forlænges til 6 mdr. hvis der er særligt undersøgelsesbehov, f.eks. i form af indhentelse af dokumentation for helbredsmæssige forhold fra sygehus og læger, hvor der kan være ventetid.

Misbrugsbehandling § 101

2 uger

Første samtale tilstræbes inden for 3 hverdage

Behandling § 102

6 uger

 

Beskyttet beskæftigelse § 103

6 uger

 

Aktivitet og samværstilbud § 104

6 uger

 

Midlertidig botilbud § 107

Eller 107-lignende tilbud efter almenboligloven § 105/serviceloven § 85

8 uger

Sagsbehandlingen kan afhænge af sagens omfang. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er flere typer af tilbud der skal koordineres.

Langvarigt botilbud § 108

Eller 108-lignende tilbud efter almenboligloven § 105/serviceloven § 85

8 uger

Sagsbehandlingen kan afhænge af sagens omfang. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er flere typer af tilbud der skal koordineres.

 

Publiceret 29-08-2019