Rammeaftale

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet
overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder
om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem
udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med rammeaftalen at:

 • Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af
  kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de
  rigtige tilbud af høj kvalitet til små målgrupper og målgrupper med
  komplicerede problemer.
 • Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt
  takst- og udgiftsudviklingen.
 • Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og
  målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på
  særlige områder anvendes hensigtsmæssig

Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og
en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

 

Du kan se nuværende og tidligere års rammeaftale her

Publiceret 09-11-2015