Råd og vejledning

Er du fyldt 18 år og har et handicap, psykiske problemer eller et misbrug kan du få råd og vejledning hos Skive Kommune.

 

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, autisme eller ADHD, kan du kontakte Socialafdelingens Specialrådgivning, hvor sagsbehandlerne står klar med råd og vejledning og kan hjælpe dig med at få den hjælp, du har brug for og ret til.

Specialrådgivningen kan kontaktes på 9915 6768 eller spec@skivekommune.dk 

 

Hvis du har en psykisk lidelse eller et misbrug, kan du kontakte Sundhedsafdelingens Psykiatrirådgivning, hvor sagsbehandlerne står klar med råd og vejledning og kan hjælpe dig med at få den hjælp du har brug for og ret til.

Psykiatrirådgivningen kan kontaktes på 9915 7499 mellem kl. 8.00 og 9.30 eller på psykiatriraadgivningen@skivekommune.dk

 

Skive Kommunes holdninger og synspunkter

Skive Kommune lægger vægt på, at:

  • hjælpen er helhedsorienteret og rettet mod dine behov
  • hjælpen er individuel
  • der er en tydelig sammenhæng mellem hjælpen og de behov du har

Skive Kommune ønsker at:

  • hjælpen støtter dig i at udvikle dine ressourcer og det du allerede kan
  • den støtte du får, hjælper dig til at tage ansvar for dig selv og din hverdag
  • den støtte du får, hjælper dig på vej til, at du kan mest mulig uden hjælp fra andre
  • hjælpen kommer fra fagligt dygtige medarbejdere
  • hjælpen tager udgangspunkt i det der virker

  

Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud.

Link til Socialtilsyn Midts hjemmeside

 

 

Publiceret 29-06-2016