Socialt frikort

Et Socialt Frikort er for dig, der er socialt udsat. Det er gyldigt i både 2019 og 2020 ved ordinært arbejde, og uden der bliver trukket i for eksempel kontanthjælp, førtidspension, boligstøtte eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Socialt Frikort er med til at give dig, som er socialt udsat, bedre mulighed for at bidrage til samfundet og dermed komme til at opleve værdi i din hverdag.

Hensigten med Socialt Frikort er også at motivere virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte dig.

Målgruppen for Socialt Frikort

Du kan søge om Socialt Frikort, hvis du har særlige sociale eller psykiske problemer. Du skal være omfattet i afsnit V i lov om social service – tal med din sagsbehandler, hvis du er i tvivl.

For at søge om Socialt Frikort skal du være langt fra et almindeligt arbejde eller uddannelse. Det vil sige, at du ikke må være under uddannelse eller have været under uddannelse inden for det sidste år.

Du må heller ikke have haft en arbejdsindtægt på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Har du et fysisk eller kognitivt handicap, er du ikke i målgruppen for Socialt Frikort, medmindre du samtidigt har særlige sociale problemer.

Sådan fungerer det

Hvis du får Socialt Frikort skal du være villig til at arbejde, og du kommer til at være en del af et arbejdsfællesskab. Du behøver ikke i forvejen at være visiteret til et andet tilbud eller være på offentlige ydelser.

Du skal kontakte din sagsbehandler, eller ringe til Psykiatrirådgivningen på 9915 7499. Sammen udfylder I et ansøgningsskema, der herefter vil blive behandlet af et visitationsudvalg. Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation. Det Sociale Frikort vil ikke erstatte din øvrig støtte og tilbud.

Du skal selv finde et job, men du kan få hjælp af Jobcentret. Du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du vil arbejde i aftale med din kommende arbejdsgiver. Du vil få udbetalt din løn efter, du har udført arbejdet.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til Socialt Frikort, er du velkommen til at kontakte Psykiatrirådgivningen. Dette kan gøres enten telefonisk på: 9915 7499 på alle hverdage mellem 08.00-09.30, eller på sikkermail: psykiatriraadgivningen@skivekommune.dk - Vi henstiller til, at du ikke sender personfølsomme oplysninger på mail.

Publiceret 17-09-2019