Skive Kommune har forskellige tilbud om beskæftigelse, job og uddannelse. Tilbuddene retter sig til forskellige målgrupper:

Du kan klikke læse mere om de forskellige tilbud ved at klikke på linket.

 

Beskyttet beskæftigelse

Jf. Servicelovens § 103

Er du under 65 år og har en begrænset arbejdsevne, er der forskellige muligheder for at blive på arbejdsmarkedet eller mulighed for beskyttet beskæftigelse.

Det er primært borgere, som modtager førtidspension, som får tilbud om beskyttet beskæftigelse.

For at høre mere om beskyttet beskæftigelse skal du tage kontakt til Skive Kommunes Specialrådgivning på tlf. nr. 9915 6768 eller på spec@skivekommune.dk

  

Regler om kontanthjælp, førtidspension og fleksjob

  • ingen under 40 år får tilkendt førtidspension med mindre det er åbenlyst, at borgeren aldrig vil være i stand til at arbejde.
  • flere borgere med en udfordring i forhold til at være på arbejdsmarkedet får tilbudt et fleksjob
  • der bliver større fokus på, at kontanthjælpsmodtagere igen selv kan forsørge sig selv
  • alle muligheder for at borgeren kan forsørge sig selv skal være prøvet før det er muligt at komme i beskyttet beskæftigelse.

For at få uddybet nærmere kan du kontakte Skive Kommunes Jobcenter via Skive Kommunes hovednummer 9915 5500

 

 

 

 

Publiceret 05-07-2016