Skive Kommune har  forskellige aktivitets-, fritids- og samværstilbud til borgere med en psykisk lidelse, et misbrug eller som er socialt udsatte.

Blandt Skive Kommunes åbne tilbud, er der blandt andet Vejledningscafeen, hvor du kan møde op om onsdagen mellem kl. 16 og 19 og få råd og vejledning, med de ting, som du har svært ved. Det kan være at læse din post eller finde ud af hvordan du bruger din e-boks. Det kan også være at du ønsker vejledning til at finde ud af hvor du får hjælp, hvis du har svært ved din uddannelse eller gerne vil nedsætte dit alkoholforbrug. Du kan læse mere om Vejledningscafeen her.

Skive Kommune har også et tilbud, til dig, som har symptomer på angst eller depression. Lær at tackle angst og/eller depression er et gruppeforløb med 7 mødegange. Der er forløb for de 15-25-årige og et forløb for personer over 18 år. Du kan læse mere om Lær at tackle angst og/eller depression her.

 

Udover Skive Kommunes tilbud, har SIND og Blå Kors tilbud i Skive by: 

 

Mødestedet

Mødestedet, Resenvej 17, 7800 skive, er et tilbud, som drives af Foreningen Sind. Mødestedet er et tilbud til alle med en psykisk lidelse eller hvis du har en svær dagligdag og føler dig ensom.

I Mødestedet er der forskellige aktiviteter og frivillige som kan hjælpe og støtte dig. Der er mulighed for at købe varm mad, kaffe og kage.

Se mere på Mødestedets hjemmeside.

 

Den Blå Viol 

Den Blå Viol, Nørre Allé 2, 7800 Skive, drives af Blå Kors Danmark. Den Blå Viol er et fristed for voksne med et tidligere eller aktuelt misbrug af alkohol eller stoffer. Det er også et fristed for mennesker med psykisk sygdom eller til dig som føler dig ensom.

Ud over billigt varm mad, gratis kaffe og et åbent øre tilbyder Den Blå Viol:

  • samvær
  • omsorg og støtte
  • samtaler som motiverer til forandring
  • kontakt til sagsbehandler, læge, politi og andre
  • hjælp til at skabe netværk med aktiviteter som maling, håndarbejde, udflugter, spilaftener, andagt og brugerindflydelse.

Se mere på Den Blå Viols hjemmeside.

 

Publiceret 17-09-2019