Skive Kommune har forskellige tilbud om aktivitet, fritid og samvær til borgere med handicap eller udviklingshæmning.

Aktivitetshusene Skovly og Magneten tilbyder beskyttet beskæftigelse og er aktivitets- og samværstilbud for voksne med udviklingshæmning.

Her er en butik, hvor alle kan komme og handle. Butikken sælger alt, der bliver produceret på Skovly.

Aktivitet og samvær kan være at producere varer til butikken, men der er også mange andre arrangementer. Det kan f.eks være: 

  • bagedage
  • besøg i sansehaven
  • andre sansestimulerende aktiviteter for de svageste
  • gåture
  • teater
  • musik
  • kørestolsdans

Du kan læse mere om Skovly og Magneten herunder:

Skovly

Magneten

 

To'eren er et fritids- og værested for voksne udviklingshæmmede.

To'eren er et aktivitets- og samværstilbud, der udgangspunkt i en café , hvor der er mulighed for socialt samvær og aktiviteter med ligestillede.

Aktiviteterne kan f.eks. være udflugter, ferieture, fester, men også forskellige aktiviteter og et undervisningstilbud i samarbejde med AOF og LOF.

Du skal ikke visiteres til To'eren.

Du kan læse mere om To'eren herunder

To'eren 

 

Publiceret 21-12-2017