Flytning i Danmark

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet bopæl

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i "CPR-loven - Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister".

Publiceret 07-01-2019