Sprogcenter Skive

Sprogcenter Skive er et kommunalt sprogcenter og en del af Skive Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling.

Vores opgave er at undervise udlændinge i dansk med udgangspunkt i danske arbejdsmarkeds-, samfunds- og kulturforhold. Vi har ca. 200 kursister fra omkring 40 lande, som går til danskundervisning dag eller aften.

Sprogcenteret er en del af en arbejdsmarkedsrettet indsats og arbejder sammen med Skive Kommunes Jobcenter.

Dele af undervisningen foregår på virksomheder, hvor undervisningens mål er fremtidige jobmuligheder eller arbejdsfastholdelse.

Vi tilbyder særligt tilrettelagte forløb for medarbejdergrupper eller individuelt tilrettelagt undervisning på virksomheden eller Sprogcentret.

Publiceret 02-02-2016