Retten til sletning indebærer, at du som registreret – med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når bl.a. ét af følgende forhold gør sig gældende:

a) Det er ikke længere nødvendigt for Skive Kommune at have oplysningerne om dig af hensyn til de formål, oplysningerne er indsamlet til.

b) Skive Kommune har baseret sin behandling på et samtykke, du trækker dit samtykke tilbage, og Skive Kommune ikke samtidig har en anden hjemmel til behandlingen.

c) Skive Kommune er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af EU-lovgivning eller dansk lovgivning.

d) Skive Kommune er forpligtet til at slette oplysningerne som konsekvens af, at du som registreret udøver din ret til indsigelse (for mere om denne rettighed se længere nede).

 

Publiceret 18-05-2018