Retten til indsigt indebærer for det første, at du som registreret har ret til at se de personoplysninger, Skive Kommune behandler om dig.

Det vil normalt være oplysninger, der indgår i behandlingen af en konkret sag – f.eks. en ansøgningssag - eller som i øvrigt er nødvendige for Skive Kommunes virksomhed. Alle sager behandles i dag i et elektronisk sagsbehandlingssystem.

For det andet indebærer retten til indsigt, at du som registreret har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, Skive Kommune foretager. Dette vedrører den måde, som Skive Kommune behandler dine personoplysninger på (indsamling, registrering, videregivelse m.v.).

Formålet med indsigtsretten er at give dig mulighed for at se personoplysninger, Skive Kommune behandler om dig, og at skabe mere gennemsigtighed omkring, hvordan Skive Kommune behandler dem.

Du kan på den baggrund kontrollere, at personoplysningerne er korrekte og i øvrigt behandles lovligt.

Du skal selv kontakte Skive Kommune, hvis du ønsker oplyst, om Skive Kommune behandler oplysninger om dig, og hvis du i så fald ønsker indsigt i oplysningerne.

 

Publiceret 18-05-2018