Retten til berigtigelse indebærer for det første, at du som registreret har ret til at få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet.

Herudover har du – under hensyntagen til formålene med en behandling – for det andet ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Dette kan bl.a. ske ved, at du fremlægger en supplerende erklæring.

Det skal bemærkes, at Skive Kommune som dataansvarlig selv skal berigtige personoplysninger, hvis Skive Kommune bliver opmærksom på, at de er forkerte. Skive Kommune skal endvidere så vidt muligt sikre sig, at der altid behandles fuldstændige og ajourførte personoplysninger.

Din ret til berigtigelse får derfor praktisk betydning i de tilfælde, hvor du som registreret bliver opmærksom på eller får mistanke om, at der behandles urigtige personoplysninger.

 

Publiceret 18-05-2018