På baggrund af projektet ”Attraktive landsbyer”, søgte Skive Kommune i januar 2010 om reservation til områdefornyelse i fire landsbyer – herunder Rønbjerg. Af de fire, blev kun Rønbjergs ansøgning godkendt. Det endelige program for områdefornyelsen, med tilhørende investeringsredegørelse, blev indsendt i marts 2011 og der forelå tilsagn på 700.000,- kr. fra Socialministeriet d. 4. maj 2011. Knap tre år senere, d. 5. marts 2014, blev der opnået tilskud fra LAG på 855.000,- kr. under ordningen ”Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne”. Skive Kommune bidrager med 1,6 mio. kr. for et samlet budget på 3,155 mio. kr.

Indsatsområder

Torve, pladser og opholdsarealer

  • Forbedring af torvet i form af etablering af offentligt toilet
  • Forskønnelse af det rekreative område nord for Kisumvej

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger

  • Etablering af aktivitetshus i form af tilbygning og ombygning af skolehallen
  • Etablering af aktivitetsområde syd og vest for aktivitetshuset [skolehallen]

Særlige trafikale foranstaltninger

  • Forskønnelse af stiforbindelse ad Sejer Pedersens Vej
  • Etablering af sti mellem Plantagevej/Rønbjergparken til aktivitetshus og skole

Programmet planlagde med en højere grad af ekstern finansiering end det viste sig muligt at fremskaffe. Projektet blev derfor i sommer/efterår 2014 nedskaleret, og budgetændringerne blev godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 24. juni og af LAG d. 13. oktober.

Ændringerne betød, at planerne for etablering af aktivitetshus i form af tilbygning og ombygning af skolehallen, måtte udgå. Flytningen af boldbanerne syd for Præstevejen til nord for Præstevejen, måtte også udskydes.

Efter en kort men god proces, blev der valgt en flot løsning fra Arkplan, der arbejdede ud fra det reducerede budget, men også forsøgte at imødekomme ønsker.

Aktuelt – hvor langt er vi?

  • Der er etableret et større aktivitetsområde til leg, bevægelse, motion og ophold ved hallen og skolen.
  • Det rekreative område nord for Kisumvej er blevet opgraderet med stier og bænke
  • Mælkevejen er opgraderet til sikker stiforbindelse og der er adgang til aktivitetsområdet

Hvad mangler vi?
Det offentlige toilet er, grundet komplikationer med lukningen af købmandsgården, endnu ikke blevet udført

Publiceret 17-05-2016