I september 2012 blev der, efter en borgerinddragende proces med workshops over et halvt år, udfærdiget et program for områdefornyelsen i Lihme. Programmet fik titlen ”Fra Ord til Handling” og kan hentes her på siden.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den 23. oktober 2012 tilsagn om reservation af midler til områdefornyelsen på 1 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 2 mio. og NaturErhvervstyrelsen gav, under LAG-ordningen ”Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne” d. 3. september 2013 tilsagn om tilskud på op til 1,22 mio. kr. Det samlede budget på 4.222.222,- kr.

Områdefornyelsen i Lihme afvikles i perioden 2013-2017.

Indsatsområder
Følgende indsatsområder er gennem workshops, af arbejdsgrupper og af styregruppen i tæt samarbejde med Skive Kommune udpeget og indgår i programmet for områdefornyelsen i Lihme:

Torve, plads, opholdsarealer mv.

 • Æstetisk løft af det centrale kryds og pladsen foran Brugsen
 • Opgradering og aktivering af Kirkelunden
 • Grøn plads bag forsamlingshuset

Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger 

 • Grønt info-projekt, f.eks. foredrag om arkitektonisk skånsom og energirigtig renovering
 • Infoplads – digital infotavle på den centrale plads ved Brugsen
 • Værested 

Særlige trafikale foranstaltninger 

 • Trafiksikring af det centrale kryds
 • Bynært stinet
 • Bycykler
 • Grøn strøg/allé 

Aktuelt – hvor langt er vi og hvad mangler? 

 • Det centrale kryds har fået et æstetisk løft ved brug af røde teglklinker på fortovene. Der er samtidigt lagt nyt asfalt og en dobbelt chikane ved indkørsel fra Amtsvejen samt diagonale røde opmærksomhedsfelter på vejene, har højnet trafiksikkerheden i krydset.
 • Bag forsamlingshuset er anlagt ny bypark med kirsebærtræer, aktivitetsområde og siddepladser
 • Den centrale plads foran brugsen er omdannet til bytorv med specialudformet bænk, pavillon, skulpturer og beplantning
 • På pladsen er opstillet en digital infoskærm og det er også her man finder størstedelen af bycyklerne
 • Der er anlagt en sti om den østlige del af byen og ved Kirkelunden sikrer et brodæk at man kan nyde det grønne område i alt slags vejr

Det er planen at områdefornyelsen skal afsluttes med en udvidelse af byparken på forsamlingshusets gamle grund. Over de kommende måneder skal der også afholdes flere foredrag i Lihme Medborgerhus og endelig skal det grønne område bag kirken have et mindre æstetisk løft.

Projektet forventes færdigt i løbet af 2016. 

Publiceret 17-05-2016