Kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Desuden kan kommunerne få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører. Når Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har godkendt programmet, har kommunen 5 år til at gennemføre programmets indsatsområder.

Områdefornyelse kan gennemføres i problemramte byområder med henblik på at sætte en positiv udvikling i gang. Med problemramte byområder forstås:

  • Nedslidte byområder i mindre byer med færre end 3.000 indbyggere
  • Nedslidte byområder i mindre byer med 3.000 indbyggere eller flere indbyggere, men med færre end 10.000 indbyggere
  • Nedslidte byområder i større byer med flere end 10.000 indbyggere
  • Nyere boligområder med store sociale problemer
  • Ældre erhvervs- og havneområder, som er udpeget som byomdannelsesområder efter § 11 i lov om planlægning.

Områdefornyelse i Skive kommune
Skive Kommune har i mange år arbejdet målrettet med områdefornyelse – både i Skive by og mange af kommunens landsbyer. Under igangværende og gennemførte områdefornyelser findes flere oplysninger om områdefornyelsen i de enkelte byer og bydele.

Publiceret 07-07-2016