Jordvarme

Jordvarme udnytter den naturlige varme i jorden til opvarmning af boliger og varmt brugsvand.

Det er en teknologi, som er energibesparende, og som derfor kan bidrage til opfyldelsen af målene for reduktion af Danmarks CO2.

Etablering af jordvarmeanlæg kræver tilladelse, da anlæggets indhold af kemikalier potentielt vil udgøre en trussel for jord og grundvand.

I forhold til en eventuel tilladelse vurderes ligeledes forhold omkring afstande til fortidsminder, eventuelle jordforureninger og en række andre forhold.

Der vil også blive kigget på eventuelle tilslutningspligter til kollektiv varmeforsyning i området, som især kan være af betydning ved nybyggeri.

Der skal ansøges, uanset om der er tale om horisontale anlæg med varmeslanger, vertikale jordvarmeboringer, eller evt. søvarme-anlæg.

En tilladelse til etablering af jordvarme fritager ikke ansøger fra, at indhente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.

Sammen med ansøgningen skal der afleveres kort over placering af anlæg. Klik her for at komme til Skive Kommunes web kort løsning.

Digital selvbetjening - NYT

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde:

•Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom

•Etablering af jordvarmeanlæg

•Spildevandsanlæg i det åbne land

•Oprensning og udvidelse af sø

•Etablering af ny sø

•Indvindingsanlæg til drikkevand

•Erhvervsindvinding

•Anmeldelse af olietank.

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed.

Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Publiceret 18-02-2020