Der er en meget stor og stærkt spredt rågekoloni i Krabbesholm skov i Skive, og en koloni i Skive Anlæg.

Rågeungerne i de 2 kolonier bliver bekæmpet så effektivt som muligt. Jagtforeningerne i Skive Kommune foretager reguleringen efter regler aftalt med Kommunegartneren.

Skive Kommune følger de tilladelser, som er givet af Skov og Naturstyrelsen, samt Politiet.

Der bliver skudt cirka 2.000 rågeunger årligt i perioden fra 1. maj til 15. juni. De skydes med luftgevær, både morgenen og aften.

Hvis der opsår nye kolonier på kommunale arealer, vil der ligeledes ske regulering disse steder.

Skive Kommune bekæmper ikke råger på private arealer.

Publiceret 10-07-2017