Oprettelse af grundejerforeninger

I de fleste lokalplaner stiller kommunen krav om oprettelse af en grundejerforening, som typisk skal vedligeholde veje, grønne områder eller andre fælles faciliteter.

Selve tidspunktet for oprettelsen er afhængigt af, hvor mange grunde der er solgt i lokalplanområdet, hvilket varierer fra lokalplan til lokalplan.

I mindre boligområder sender kommunen typisk et brev ud til samtlige grundejere i lokalplanområdet og stiller krav om, at foreningen skal oprettes inden for 3 måneder. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsamling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træffe beslutninger som forening. 

Vejledninger og skabeloner findes i linkene herunder.

 

Publiceret 21-01-2015