Grundene udbydes til salg til en fast mindstepris på 276 kr./m2 inkl. moms.
Derudover betales tilslutningsudgifter til el, vand, kloak og varme.

Grundprisen skal betragtes som udgangspunkt for afgivelse af købstilbud, da der således kan bydes højere end den fastsatte mindstepris. Salg vil ske til højstbydende.

Bud afgives på købstilbudsblanketten og afleveres i lukket kuvert mærket "Tilbud Nattergalevej" senest d. 20. marts til

Teknik, Miljø & Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Udbudsmaterialet, der består af annonce, købstilbudsblanket, salgs- og ledningsplan samt geoteknisk rapport kan hentes her:

Annonce

Købstilbudsblanket

Salgs- og ledningsplan

Geoteknisk rapport

Grundene er omfattet af lokalplan nr. 294

Publiceret 25-02-2020