Kommunen afholder årligt ”Styringsdialogmøde” med de almene boligorganisationer. Formålet er, at styrke samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og kommunen, og danne ramme om fælles mål og gode sociale, tekniske og økonomiske løsninger i boligområderne.

I henhold til almenboliglovens § 164 skal en redegørelse for de gennemførte dialogmøder offentliggøres på kommunens hjemmeside.

På linkene til højre kan du hente kommunens årlige redegørelser for det årlige styringsdialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer.

 

 

Publiceret 31-03-2014