Opkrævning

Skive Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Det opkræves via skattebilletten.

 

Spørgsmål eller ændringer

Har du spørgsmål eller ændringer til din skorstensfejning/dit skorstensfejerbidrag - eller skal du ikke længere opkræves, skal du kontakte din skorstensfejer. Det er skorstensfejeren som syner ejendommen, samt laver eventuelle tilbagebetalinger. 

Husk også samtidig at indberette din ændring af varmeinstallation til BBR – så din BBR-meddelelse kan blive rettet. 

 

Kontakt skorstensfejermestre

I Skive Kommune er der to skorstensfejermestre. Du kan finde dit distrikt via kortet. 


Skorstensfejerdistrikt - SYD

Palle Würtz Andersen
Frisenborgvej 8 K1
7800 Skive
Tlf. 2023 8853
skorstensfejerenskive@hotmail.com

 

Skorstensfejerdistrikt - NORD

Torben Yde Johansen
Heden 9
7860 Spøttrup
Tlf. 9757 6201 / 2449 8458

Publiceret 02-01-2018