Folketinget vedtog i april 2018 Lov nr. 278. Det er en realisering af Regeringens udspil om tryghed for alle boligejere.

 

Om den nye ordning

Fra 2018 og frem til 2021, hvor den samlede ejendomsskat overgår til SKAT, er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning for alle boligejere. Ordningen er et rente- og gebyrfrit lån.

Ordningen omfatter som udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af en fysisk person, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr. pr. ejer.

Det er selve stigningen i grundskylden, der bliver indefrosset, og lånet er tvunget frem til og med 2020. Lånet kan i perioden 2018-2020 kun indfries hvis der sker et salg af ejendommen.

Herefter overgår ordningen til SKAT, og man kan derefter selv bestemme, om man vil forsætte med at indefryse stigningen i grundskylden.

Vælger man at stoppe indefrysningen af grundskylden, skal man tilbagebetale det fulde beløb, som har været indefrosset fra 2018 – 2020.

Vælger man at forsætte lånet efter 2020, beregnes der renter af lånet.

Lånet hviler på den enkelte ejer. Hvis der er to ejere af en ejendom, vil der derfor også være to lån.

 

Reguleringskørsel 2018

Der gennemføres en reguleringskørsel af ejendomsskatten i maj måned 2018, hvor alle berørte ejere automatisk får tilsendt en reguleret ejendomsskattebillet. Den regulerede skattebillet vil gå i ejers digitale postkasse den 5. juni 2018. De ejere, der ikke er tilmeldt digital post, forventes at modtage den regulerede skattebillet med posten i uge 23-24.  

Ejerskifte

Lånet forfalder til betaling 20 dage efter, at kommunen har registreret et ejerskifte. Der sendes automatisk en opkrævning til sælger. Hvis det kun er en del af ejendommen, der skifter ejer, opkræves lånet forholdsmæssigt.

Køber vil først få indefrosset stigningen fra året efter overtagelse af ejendommen.

Hvis det er et ejerskifte imellem ægtefæller overdrages lånet. 

Hvem hæfter

Lånet hæfter personligt på ejeren af ejendommen i den pågældende periode. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves ved tidligere ejer f.eks. ved ejerskifte, falder det tilbage på ejendommen.
Det betyder i praksis at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen længe efter, at ejerskiftet er sket. 

Skattebillet og årsopgørelse

Indefrysningsbeløbet for det pågældende skatteår vil fremgå af ejendomsskattebilletten. Hver enkelt ejer vil desuden modtage en årsopgørelse over lånet hvert år.

Årsopgørelsen kan sammen med den nyeste ejendomsskattebillet bruges til den refusionsopgørelse, der laves af rådgiver ved ejerskifte.

Det er ejers ansvar at levere ejendomsskattebillet og årsopgørelse i forbindelse med et ejerskifte. 

Dødsboer/lignende

I tilfælde hvor der er tale om dødsboer eller lignende, hvor det ikke er muligt at fremskaffe årsopgørelsen og ejendomsskattebilletten fra ejer, kan vi lave en opgørelse af indefrysningslånet.

Publiceret 05-06-2018