Digital selvbetjening til byggeansøgningen via Byg og Miljø

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om eller anmelde:

  • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank.

I højre side er der små videoer, hvor kan du få vejledning i, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningen.

I boksen nedenunder er linket til Byg og Miljøportalen. 

Byg og Miljøportalen

Selvbetjeningsløsning for alle typer af byggesager og 7 typer af miljøsager.

Byg & Miljø

 

Trafik- og byggestyrelsen har udarbejdet informations opslag, som beskriver hvornår man skal gøre hvad hvis man evt. skal bygge nyt, lave tilbygning, ændre anvendelse.

 

Anmeldelse af byg og anlægsaffald

Hvis man ikke ønsker, at benytte Byg og Miljø portalens online løsning til anmeldelse af byg og anlægsaffald, kan man via pdf dokumentet nedenfor ansøge derom.

 

Servicemål for byggesagsbehandling 2018

Målsætningen er at leve op til servicemålene i 95 % af byggesagerne.

Byggetilladelser:

Sagsbehandlingstid på 4 uger.
Dette er under forudsætning af, at sagen er fuldt belyst fra ansøger og der er indhentet tilladelse fra eksterne myndigheder, for eksempel Naturstyrelsen ved overskridelse af strandbeskyttelseslinjer. 

Ved byggeri der kræver landzonetilladelse, skal der påregnes yderligere 4 ugers sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingstiden indbefatter ikke eventuel forhåndsdialog, her regnes sagsbehandlingstiden fra modtagelse af korrekt udfyldt byggeansøgningsskema.

Der opkræves ikke gebyr for byggetilladelser i Skive Kommune.

Kontakt byggesagsafdelingen enten via mail på tek@skivekommune.dk eller telefon 9915 5500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 02-08-2018