Hensigten med et kommuneatlas er at give borgere, planlæggere og politikere et overblik over, hvilke arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der skal sikres i kommuneplanen og i lokalplaner samt gennem den kommunale byggesagsadministration. 

 

Kommuneatlas omhandler både den bevaringsværdige bygningskultur og i særdeleshed byens og egnens kulturhistorie, byområder, landskabstræk og andre bevaringsværdige lokaliteter. Registreringerne omfatter også ca. 4.400 bygninger opført før 1940 i gl. Skive Kommune. Bygningerne er vurderet på grundlag af arkitektur, kulturhistorie, miljø, originalitet og tilstand. Det er således et skøn, hvilken bevaringsværdi den enkelte bygning er vurderet til. Som eksempel kan nævnes, at bygninger med en kulturhistorie - næsten uanset bygningens tilstand – oftest har en relativ høj bevaringsværdi. Bygningerne er vurderet på en skala fra 1-9, hvor 1 er højeste bevaringsværdi.

Når der udarbejdes nye lokalplaner vil de eksisterende bygninger i et vist omfang blive vurderet på ny og bygningens nye bevaringsværdi arbejdes i lokalplanen. Kommuneatlas Skive kan købes i boghandelen eller ses på biblioteket.

 

Kommuneplan 2013 - 2025, der omfatter bevaringsværdige bygninger med en bevaringsværdi fra 1-4. Det har blandt den følgevirkning, at bygninger ikke må nedrives uden kommunens godkendelse. Det kan findes i Nyttige links sammen med en liste over de ejendomme der er med i tillægget.

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Fredede og bevaringsværdige bygninger

 

 

 

 

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

En bygning, som i kommuneplanen er angivet som bevaringsværdig, må ikke nedrives, før en anmeldelse om nedrivning har været offentligt bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivning.

 

 

Publiceret 22-01-2014